A mozgalom alapítói

Marie-Hélène Mathieu

 • Gyógypedagógus. 1963-ban megalapítja a Fogyatékos Emberek Keresztény Irodáját (Office Chrétien des Personnes Handicapées).
 • 1968-ban elindítja az Ombres et Lumière (Árnyak és Fény) című keresztény képesújságot, melynek 2000-ig főszerkesztője.
 • 1971-ben Jean Vanier-vel együtt megalapítja a Hit és Fényt.
 • 1979-ben a Hit és Fény mozgalom nemzetközi koordinátora lesz.
 • 1984-ben a Világiak Pápai Tanácsának tagjává nevezik ki.
 • 1988-ban az első nőként tart nagyböjti lelkigyakorlatot a párizsi Notre-Dame székesegyházban. 
 • Két francia kitüntetésben részesül – a Francia Köztársaság nemzeti érdemrendjének lovagi fokozatában és a becsületrend parancsnoki fokozatában.
 • A Szentszéktől Pro Ecclesia et pontifice (lat. „az Egyházért és a pápáért”) érdemkeresztet kap.

Jean Vanier (1928-2019)

 • 1950-ben eljön a Kanadai Királyi Haditengerészettől, és filozófiát tanul. A filozófiai doktorátus megszerzése után a Torontói Egyetemen tanít.
 • 1964-ben létrehozza a Bárkát, és két értelmi sérült felnőttet fogad be az Oise megyében (Franciaország) fekvő Trosly-Breuil-ben található kis házba.
 • Ma 40 országban 5 földrészen 137 Bárka-közösség működik.
 • 1971-ben Marie-Hélène Mathieu-vel együtt megalapítja a Hit és Fényt.
 • 1988-ban egyike volt annak a hatvan világinak, akit II. János Pál pápa meghívott, hogy vegyen részt a világiak szerepével foglalkozó római szinóduson.
 • 1997-ben II. János Pál pápa VI. Pál díjjal tünteti ki.
 • „Pacem in terris” díj, 2013.
 • Templeton-díj, 2015.
 • A Francia Köztársaság becsületrendjének parancsnoki fokozata, 2016.

Az alapítók életeseményeinek leírása a Hit és Fény nemzetközi honlapjáról átvéve, fordította Sallai Gábor

Hozzászólások lezárva.